NHS Health Research Authority

Zhrnutie výskumu

Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje súčasnú pandémiu novej koronavírusovej choroby 2019 (COVID-19), má za následok od decembra 2019 vysoký počet infikovaných ľudí, jedincov s ťažkým ochorením vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť v nemocniciach a úmrtí na celom svete.

Vitamín D je nevyhnutný pre normálnu funkciu nášho imunitného systému a hrá zásadnú úlohu pri prevencii rôznych infekcií. Epidemiologický výskum identifikoval vitamín D ako rizikový faktor pre závažnejší COVID-19. Veľmi skoré klinické štúdie ukazujú súvislosť medzi nízkou hladinou vitamínu D a závažnejším ochorením a smrťou na vírus.

Čo sa týka vitamínu B12, skoré počítačové modelovanie a laboratórny výskum naznačujú, že vitamín B12 sa môže viazať na najmenej jeden z vírusových proteínov, a tým spomaliť vírusovú replikáciu. Neurologické znaky nedostatku COVID-19 a vitamínu B12 sa prekrývajú. Našou hypotézou preto je, že hladiny vitamínu D a / alebo B12 sú spojené so závažnejším COVID-19.

Naším cieľom je preskúmať túto skutočnosť meraním hladín týchto dvoch vitamínov vo vzorkách krvi od 500 po sebe nasledujúcich dospelých pacientov, ktorí boli v nemocnici v Addenbrooke hospitalizovaní s respiračnými prejavmi COVID-19.

Potom budeme hľadať štatistické dôkazy o súvislosti medzi hladinami vitamínov a závažnosťou ochorenia u týchto pacientov.

Ak tento a ďalší výskum potvrdí našu hypotézu, bude potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na stanovenie najlepšieho načasovania, dávky a trvania liečby jedným alebo oboma týmito vitamínmi na prevenciu a liečbu infekcie SARS-CoV-2.

Takýto výskum a implementácia jeho výsledkov sa môže začať rýchlo, pretože prípravky na oba vitamíny sú licencované vo Veľkej Británii. Oba sú lacné, účinné pri zlepšovaní hladín vitamínov a sú dobre znášané aj pri vysokých dávkach.

Tento výskum je súčasťou celosvetového úsilia o zníženie závažnosti pandémie COVID19.

Pôvodný článok a detailnejšie informácie k prebiehajúcemu výskumu nájdete na: https://www.hra.nhs.uk/