Vedci z Kjótskej prefektúrnej lekárskej univerzity a Ústredného výskumného ústavu v Japonsku odhalili, že niektoré bioaktívne zlúčeniny nachádzajúce sa v zelenom, čiernom a oolong čaji majú pozoruhodné antivírusové aktivity proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý je pôvodcom koronavírusového ochorenia (COVID-19).

K decembru 2020 bolo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) hlásených viac ako 66 miliónov potvrdených prípadov COVID-19, vrátane 1,5 milióna úmrtí. Aj keď väčšina pacientov s COVID-19 zostáva asymptomatická alebo mierne symptomatická, riziko vzniku závažného ochorenia je u vnímavých jedincov stále vysoké.

V súčasnosti sa na liečbu ťažkých pacientov s COVID-19 bežne používajú na iné účely schválené antivírusové lieky spolu s kortikosteroidmi.

Vzhľadom na vysoký profil bezpečnosti a znášanlivosti niekoľkých rastlinných zlúčenín sa uskutočnilo veľa štúdií na vyhodnotenie ich účinnosti pri liečbe SARS-CoV-2. Epigallokatechín galát (EGCG) je jednou z takýchto polyfenolových zlúčenín nachádzajúcich sa v zelenom čaji, ktorá vykazuje terapeutické výhody pri kardiovaskulárnych, metabolických, neurologických a infekčných chorobách a rakovine.

Oxidácia EGCG vedie k vzniku niekoľkých multimérov, ako je napríklad theasinensin A (TSA) a theaflavín 3, 3’-di-gallát (TFDG), čo sú rôzne druhy polyfenolových zlúčenín nachádzajúcich sa v čiernom čaji a čaji oolong.

Dizajn štúdie

V súčasnej štúdii sa vedci zamerali na skúmanie účinkov rôznych čajových zlúčenín pri eliminácii SARS-CoV-2. Konkrétne ošetrili SARS-CoV-2 vírus rôznymi čajovými extraktmi a purifikovanými čajovými katechínmi, derivátmi katechínov a theaflavínmi, aby sa zdokumentovala antivírusová účinnosť týchto zlúčenín. Na uskutočnenie experimentov použili bunky VeroE6 nadmerne exprimujúce enzým TMPRSS2  ako model in vitro.

Dôležité zistenia

Vedci pozorovali, že ošetrenie SARS-CoV-2 extraktmi z čierneho, zeleného a oolong čaju spôsobilo významné zníženie vírusového titra, ktoré sa nakoniec znížilo pod detegovateľný rozsah. Spomedzi rôznych čajových extraktov vykazoval najvyšší účinok extrakt z čierneho čaju. Čajové extrakty navyše silne inaktivovali SARS-CoV-2 a zabránili poškodeniu  buniek VeroE6.

Vedci testovali rôzne čajové katechíny a teaflavíny na identifikáciu potenciálnych antivírusových zlúčenín. Zistenia zo štúdie odhalili, že EGCG, TSA a TFDG silne inaktivovali vírus, pričom TSA a TFDG vykazovali vyššiu antivírusovú aktivitu ako EGCG.

V samostatnej sade experimentov predbežne ošetrili bunky VeroE6 pomocou EGCG, TSA a TFDG a bunky následne infikovali neošetreným SARS-CoV-2. Je zaujímavé, že pozorovali, že riziko infikovania bolo rovnako vysoké ako pre neošetrené, tak neošetrené bunky. Tieto objavy naznačujú, že testované čajové zlúčeniny sú účinné pri priamej inaktivácii vírusu, ale nemusia pôsobiť priamo na bunky, aby zabránili vstupu vírusu.

Pre ďalšie objasnenie hodnotili množstvo vírusovej RNA v bunkách, ktoré boli infikované vírusom ošetreným EGCG, TSA alebo TFDG. Zistenia odhalili, že čajové zlúčeniny, najmä TSA a TFDG, významne znižovali replikáciu a uvoľňovanie SARS-CoV-2.

Mechanizmus účinku

Na preskúmanie spôsobu pôsobenia aktívnych látok v čaji  sa kontrolovala interakcia medzi rekombinantným enzýmom konvertujúcim angiotenzín 2 (ACE2) a doménou viažucou receptor (RBD) vírusového proteínu spike v prítomnosti EGCG, TSA a TFDG. Zistenia odhalili, že TSA a TFDG silno a EGCG mierne inhibovali interakciu.

Význam štúdie

Aktuálna štúdia identifikuje potenciálne bioaktívne látky v čaji s antivírusovou aktivitou proti SARS-CoV-2. Protirakovinová, protizápalová, antioxidačná a antimikrobiálna účinnosť týchto zlúčenín je v literatúre dobre zdokumentovaná. Aj keď konzumácia niekoľkých šálok čaju nemusí stačiť na dosiahnutie účinnej antivírusovej dávky týchto zlúčenín v tele, vedci sa domnievajú, že orálny príjem EGCG, TSA a TFDG môže zabezpečiť ochranu pred SARS-CoV-2 v ústnej dutine a gastrointestinálnom trakte.

Celý článok a odkaz na pôvodnú vedeckú publikáciu nájdete tu: https://www.news-medical.net/